student, typing, keyboard-849825.jpg

A google form to fulFiLL In BULGarian language

Уважаеми колеги,

Тази анкета се провежда по проект № ФНИ – КП-06-Н45/7 на фонд „Научни изследвания“ с наименование „Дигитализация на учебния процес във висшето училище – идентификация и модел на управление“ с ръководител проф. д-р Цветана Стоянова. Aнкетата има за цел изследване и описание на основни аспекти от процеса на дигитализация на учебния процес във висшето училище, което представлявате.
 
Резултатите  ще се използват единствено за изследователски цели и при тяхното обработване ще се запази анонимността на респондентите.
Анкетата можете да намерите на този линк. Време за попълване 5 мин. Анкетата е анонимна.
 
https://forms.gle/QWJNek7W8W3ZkaobA
 

Благодарим за оказаното съдействие и участие!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *