Parents united: Bulgarian survey to complete

Hello everyone, 

Please find below a bulgarian survey under the Parents United’s project to fulfill: 

Уважаеми родители, 
Бихме искали да ви предложим да попълните този въпросник  https://forms.gle/PGS2uMp3fR8VSKW27, който е свързан с темата за сексуалното образование, половата идентичност и сексуалната ориентация за родители на деца с увреждания, за да определим нуждите на родителите и съответно да предложим активно обучение.
Изпълняваме проект по програма Еразъм+: PARENTS UNITED, Parents Involvement in the sexual education of children with disabilities (Участие на родителите в сексуалното образование на деца с увреждания), 2022-1-IT02-K220-ADU-000089145 и този въпросник е част от целта ни да предоставим контекстуални и сравнителни изследвания, включително качествени и количествени проучвания и доклади по темата за сексуалното образование, половата идентичност и сексуалната ориентация 
Скоро ще можем да споделим с вас уебсайта на проекта! 
Благодарим ви за вашия принос!
Екипът на Parents United 


Thank you by advance for your participation. Have a great day.  🙂 

European Development Foundation’s teamLeave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *